Eğitim ve Kılavuzlar

Elektronik Genel Kurul Sistemi


Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) hakkındaki eğitim ihtiyacı, Kuruluşumuz ve Sermaye Piyasası Lisanslama, Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) işbirliğiyle geliştirilmiş olan ortak eğitim platformu üzerinden "e-öğrenme" (elektronik ortamda uzaktan erişim) yöntemiyle sağlanmaktadır. Eğitim konusundaki ayrıntılı bilgi http://oep.spl.com.tr/ adresinden, egitim@spl.com.tr adresinden veya (212) 292 82 00 no.lu telefondan alınabilir. EGKS’nin genel kurul öncesi, genel kurul anı ve sonrasını kapsayan bir platform olduğu gözetilerek şirketlerin ve aracı kuruluşların konu ile ilgili mümkün olan en fazla sayıda personelinin eğitiminin sağlanması faydalı ve gerekli görülmektedir. Pay sahipleri modülüne ilişkin eğitimlerden kişiler ücretsiz olarak faydalanabilmektedir.


EGKS’deki işlemlere ilişkin hazırlanan aşağıdaki kılavuzlar http://oep.spl.com.tr/ adresinden verilen EGKS ekran eğitimlerinin bir parçası olarak hazırlanmıştır. Kılavuzun hazırlanmasındaki amaç ekran eğitimlerinde kısaca değinilmeye çalışılan Yeni Ticaret Kanunumuzla kabul edilen yeni bir takım kavramların açıklamalarına bu belgede daha geniş yer verilmesi ve genel kurul sürecinde yapılacak işlemlerin bir bütün olarak gösterilerek ekran eğitimlerinin desteklenmesidir. Ekran eğitimi ile kılavuz arasındaki bağlantının daha kolay sağlanabilmesi için kılavuzda ekran görüntüsü olarak, eğitimdeki ekran görüntülerinin ilgili kısımlarına ve eğitimdeki sayfa numaralarına yer verilmiştir. Diğer yandan EGKS’ye ilişkin eğitim araçları sadece ekran eğitimleri ve bu kılavuzlar ile sınırlı olmayıp, EGKS’ye ilişkin tanıtıcı videolar, iş süreçleri, genel kurula ilişkin kavramların açıklamalarına yer verilen sözlük, kontrol listeleri de EGKS ana sayfada yer almaktadır.

Eğitime giriş için tıklayınız.