Pay Sahibi/Temsilci

Elektronik Genel Kurul Sistemine giriş yapmak için elektronik imza (e-imza) kartınızı veya mobil imza şifrenizi kullanabilirsiniz.

 

Şirket

Elektronik Genel Kurul Sistemine giriş yapmak için elektronik imza (e-imza) kartınızı takınız.